mission

Bicycles it is not only my passion and lifestyle.. above all it is less pollution and more health for everyone of us!
As a seasoned cyclist and winter sport enthusiast I realised that I could help a lot of people with their sports equipment and decided to open first of its kind mobile bicycle and ski service.
Fuelled by my passion for a job well done each of my clients can depend expect nothing less in terms of quality and professionalism of my services. I only use the best tools to get my job done to ensure that the service is not only swift but also protects and extends the life of your equipment.  

Tekst przygotowano m.in. w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej.

Numery Alarmowe obowiązujące na terenie RP:

112 – Numer alarmowy wspólny dla wszystkich służb (obowiązuje w UE),

999 – Pogotowie Ratunkowe,

998 – Straż Pożarna,

997 – Policja.

W tym artykule odpowiadamy na następujące pytania:

 1. Kolizja a wypadek - różnice
 2. Kiedy wezwać Pogotowie Ratunkowe?
 3. Kiedy zadzwonić na Policję?
 4. Co zrobić w razie kolizji?
 5. Oświadczenie o kolizji - jakie informacje powinno zawierać?
 6. Sprawdza proponuje nie pisać oświadczenia. Co robić?
 7. Wina rowerzysty a ubezpieczenie
 8. Co powiedzieć dzwoniąc na 112? (nr bezpłatny)
 9. Jak udzielić pierwszej pomocy nieprzytomnemum nie reagującemu rowerzyście?
 10. Co zrobić jeśli poszkodowany oddycha nieprawidłowo (oddech rzadki i/lub nieregularny) lub nie oddycha wcale?
 11. Jak wykonać masaż serca u osób dorosłych?
 12. Jak wykonać masaż serca u dzieci?
 13. Co powinna zawierać apteczka samochodowa?

1. Kolizja a wypadek - różnice

Kolizja - bądź inaczej stłuczka to zdarzenie drogowe w którym ucierpiały jedynie pojazdy lub inne przedmioty (drzewo, latarnia, znak drogowy). Jeśli bierzesz udział w kolizji to wzywanie służb porządkowych / medycznych nie jest konieczne.

Wypadek - to zdarzenie drogowym w którym zostali poszkodowani również ludzie. Jeśli bierzesz udział w wypadku konieczny jest telefon na policję (i ew. pogotowie ratunkowe).

2. Kiedy wezwać Pogotowie Ratunkowe?

Pod nr 112 należy koniecznie zadzwonić gdy nastąpił jeden lub więcej objawów:

 • Utrata przytomności
 • Zaburzenia świadomości
 • Ostry ból w klatce piersiowej
 • Krwotok (np. z przewodu pokarmowego, kończyn, głowy)
 • Rozległa rana, będąca efektem urazu
 • Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

Więcej o wzywaniu pogotowia znajdziesz w punkcie 8.

3. Kiedy zadzwonić na Policję?

 • Gdy wziąłeś udział w wypadku, w którym ucierpieli ludzie
 • Gdy sprawdza uciekł z miejsca wypadku
 • Gdy podejrzewasz, że współuczestnik stłuczki jest pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających
 • Gdy nie doszliście do porozumienia i nie możecie ustalić sprawcy kolizji

4. Co zrobić w razie kolizji?

Jeśli doszło między wami do kolizji uprzątnijcie z jezdni / drogi dla rowerów / przejazdu porozrzucane części pojazdów (stłuczone lusterko, kołpak, zniszczony rower) i negocjujcie ze sobą wartość szkód. Gdy dojdziecie do porozumienia i ustalicie, kto jest odpowiedzialny za kolizję, to spiszcie stosowne oświadczenie (w dwóch egzemplarzach, podpisane przez obie strony).

PORADA: Podczas opłacania składek OC i NNW w placówce ubezpieczyciela poproś o dokument o nazwie „WSPÓLNE OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM” lub POBIERZ JE STĄD.

5. Oświadczenie o kolizji - jakie informacje powinno zawierać?

 • Imię i nazwisko sprawcy oraz imię i nazwisko poszkodowanego
 • Adres zameldowania obu uczestników kolizji
 • Numer oraz organ wydający prawa jazdy kierowców
 • Numer rejestracyjny obu pojazdów (w przypadku roweru - warto wpisać numer ramy, model i kolor)
 • Numer i serię dowodów osobistych uczestników
 • Numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwa ubezpieczyciela
 • Jasne oświadczenie o tym kto jest sprawcą zdarzenia
 • Prosty szkic i opis zdarzenia, w tym datę, godzinę, miejsce, przyczynę
 • Podpisy obu osób.
 • Po spisaniu oświadczenia zadzwoń na infolinię ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

UWAGA! Przy pomocy smartfona przygotuj dokumentację fotograficzną z miejsca kolizji.

6. Sprawdza proponuje nie pisać oświadczenia. Co robić?

Oczywiście możecie się dogadać bez papierów. Pamiętaj tylko, że ta sytuacja jest przede wszystkim korzystna dla sprawcy.

O czym warto pamiętać w tej sytuacji:

 • możesz być w szoku i nie zdawać sobie sprawy iż odniosłeś wewnętrzne urazy ciała lub np. wstrząśnienie mózgu
 • pęknięcia czy skrzywienia ramy, nie widać na pierwszy rzut oka
 • jeśli okaże się, że masz kontuzję (kolano, kręgosłup, ręka), brak danych sprawcy utrudni uzyskanie odszkodowania.
 • Pieniądze powinieneś otrzymać na miejscu, a nie „jutro”
 • Nie zostawiaj kierowcy swoich danych - jeśli będzie nieuczciwy może zgłosić na policji kolizję z Twojej winy.

7. Wina rowerzysty a ubezpieczenie

Jeśli sprawcą jest rowerzysta to sprawa robi się dużo bardzie skomplikowana, ponieważ rowerzyści nie mają obowiązku posiadania polisy OC. Mają natomiast taką możliwość. Aby dowiedzieć się więcej zapytaj agenta firmy ubezpieczeniowej.

Rowerzysta będący sprawdzą będzie odpowiadał zarówno za szkody na mieniu (uszkodzenie samochodu) jak i szkody które wyrządził poszkodowanemu*. Jeśli rowerzysta nie jest ubezpieczony, pozostaje wtedy konieczność naprawienia szkody w pojeździe przez samego rowerzystę lub droga prawna (dochodzenie z powództwa cywilnego).

Wyjątek 1: Rowerzysta będący sprawcą kolizji wykupił nieobowiązkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Wtedy naprawa zostanie pokryta z polisy OC, w przypadku gdy koszta naprawy przekroczą wartość polisy, reszta pieniędzy zostanie wyegzekwowana za pośrednictwem komornika.

Wyjątek 2: Kierowca posiada wykupioną polisę AC.

Kierowca może dostać od swojego ubezpieczyciela zwrot kosztów naprawy pojazdu z ubezpieczenia AC. Jeśli towarzystwo wypłaci odszkodowanie kierowcy, zapewne będzie dochodzić zwrotu od sprawcy, czyli do rowerzysty.

*Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego.

8. Co powiedzieć dzwoniąc na 112? (nr bezpłatny)

Kroki jakie należy wykonać od momentu wybrania numeru 112:

 • Wybierz bezpłatny nr 112 i wciśnij zieloną słuchawkę
 • Pamiętaj by mówić spokojnie, rzeczowo, bardzo głośno i wyraźnie
 • Poczekaj na zgłoszenie się operatora
 • Podaj swoje imię i nazwisko
 • Krótko i rzeczowo opisz zdarzenie lub sytuację, której jesteś się świadkiem / uczestnikiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby
 • Wskaż miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie. Jeśli to znasz ten teren wskaż najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia. Jeśli nie wiesz gdzie jesteś szukaj punktów charakterystycznych lub zapytaj świadków zdarzenia.
 • Odpowiedz rzeczowo na pytania zadane przez operatora
 • Wykonaj wszystkie polecenia/instrukcje przekazane przez operatora
 • Nie rozłączaj się dopóki nie otrzymasz wyraźnego polecenia operatora
 • Do czasu przyjazdu karetki nie dzwoń z telefonu, z którego dokonałeś zgłoszenia. Operator może próbować skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia dodatkowych informacji np. w razie problemów z dojazdem do miejsca zdarzenia.

Jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, szybko powiadom o tym operatora numeru „112

9. Jak udzielić pierwszej pomocy nieprzytomnemum nie reagującemu rowerzyście?

PAMIĘTAJ! Dyspozytor medyczny (nr 112), może poinstruować Cię, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

 • Głośno zawołaj o pomoc, bez oddalania się od poszkodowanego.
 • Jeśli masz możliwość użyj rękawiczek i maski oddechowej.
 • Usuń widoczne ciała obce i zanieczyszczenia z dróg oddechowych.
 • Udrożnij drogi oddechowe: odegnij głowę i wysuń żuchwę do przodu.
 • Przez 10 sekund sprawdzaj oddech – przyłóż policzek do ust poszkodowanego w taki sposób, abyś mógł jednocześnie usłyszeć, wyczuć oddech i obserwować, czy unosi się klatka piersiowa poszkodowanego.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości działaj tak, jakby oddech był nieprawidłowy.

10. Co zrobić jeśli poszkodowany oddycha nieprawidłowo (oddech rzadki i/lub nieregularny) lub nie oddycha wcale?

PORADA! Podczas kontaktu z poszkodowanym rowerzystą użyj jednorazowych rękawiczek oraz maski do oddychania (znajdziesz je na wyposażeniu apteczki samochodowej).

 • Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub poproś kogoś o wezwanie pomocy oraz przyniesienie automatycznego defibrylatora (jeśli dostępny).

 • Usuń widoczne ciała obce i zanieczyszczenia z dróg oddechowych.

 • Udrożnij drogi oddechowe: odegnij głowę i wysuń żuchwę do przodu.

 • Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej. Ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej poszkodowanego (dolna połowa mostka), nadgarstek drugiej dłoni ułóż na grzbiecie pierwszej, spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nacisk nie będzie kierowany na żebra poszkodowanego, utrzymuj ramiona wyprostowane, uciskaj klatkę piersiową na głębokość ok 5 cm, ale nie więcej niż 6 cm.

 • Jeśli nie możesz lub nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych, możesz wykonywać tylko masaż zewnętrzny serca, uciskając klatkę piersiową z częstością co najmniej 100 i maksymalnie 120 uciśnięć na minutę.

11. Jak wykonać masaż serca u osób dorosłych?

Skąd wiedzieć, że uciskasz w dobrym tempie? Podczas masażu serca, nuć piosenkę BeeGees - Stayin’ Alive. Zwiększy to szanse na uzyskanie równomiernego tempa i częstotliwości masażu serca.

 • Jeśli wybrałeś masaż + oddech, to po 30 uciśnięciach klatki piersiowej ponownie udrożnij drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy do tyłu i wysunięcie żuchwy do przodu.

 • Wykonaj 2 oddechy ratownicze* trwające nie dłużej niż 1s każdy. (Zaciśnij nos poszkodowanego kciukiem i placem wskazującym, wdmuchuj powietrze do jego ust tak, aby powodować widoczne unoszenie się klatki piersiowej

 • Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30:2.

 • Przerwij resuscytację krążeniowo-oddechową tylko wtedy, gdy poszkodowany zacznie reagować (poruszy się, otworzy oczy, zacznie prawidłowo oddychać) albo gdy przybędzie zespół ratownictwa medycznego lub inne służby ratunkowe lub gdy całkowicie opadniesz z sił.

2 Wdechy powinny trwać nie dłużej niż po 1s każdy. Powinny następować bezpośrednio po sobie i trwać łącznie nie dłużej niż 5 sekund.

12. Jak wykonać masaż serca u osób dzieci? (do 18 roku życia** )

Jeśli nie masz przeszkolenia w udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom, używaj sekwencji postępowania, jak u osób dorosłych, ponieważ jeśli nie podejmiesz żadnych działań, szansa na przeżycie dziecka będzie niewielka.

 • Usuń widoczne ciała obce i zanieczyszczenia z dróg oddechowych.

 • Udrożnij drogi oddechowe: odegnij głowę i wysuń żuchwę do przodu.

 • Przez 10 sekund sprawdzaj oddech – przyłóż policzek do ust poszkodowanego w taki sposób, aby móc jednocześnie wyczuć oddech i obserwować, czy unosi się klatka piersiowa poszkodowanego.

 • Wykonaj najpierw 5 oddechów ratowniczych.

 • Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową w sekwencji: 15 uciśnięć klatki piersiowej (ułóż nadgarstek jednej ręki w dolnej połowie mostka, unieś palce, aby upewnić się, że nie uciskasz żeber) i 2 oddechy ratownicze.

 • U małych dzieci wykonuj oddechy ratownicze, obejmując swoimi ustami jednocześnie nos i usta dziecka (jeśli chcesz uniknąć bezpośredniego kontaktu ze skórą poszkodowanego, możesz użyć gazy lub innego materiału), uciskanie klatki piersiowej u niemowląt wykonuj opuszkami dwóch palców.

  * Informacja potwierdzona telefonicznie w Ministerstwie Zdrowia (Biuro Prasy i Promocji)

13. Co powinna zawierać apteczka samochodowa?

Wg standardu DIN 13164 apteczka samochodowa powinna zawierać:

 • 1 szt. opatrunek indywidualny G
 • 1 opak. plastry 10x6 cm (8 szt.)
 • 1 szt. plaster 500x2,5 cm
 • 2 szt. opaska elastyczna 6 cm
 • 3 szt. opaska elastyczna 8 cm
 • 2 szt. chusta opatrunkowa 40x60 cm
 • 1 szt. chusta opatrunkowa 60x80 cm
 • 3 szt. kompres 10x10 cm
 • 3 szt. opatrunek indywidualny M
 • 2 szt. chusta trójkątna
 • 1 szt. nożyczki 14,5 cm
 • 4 szt. rękawice lateksowe
 • 1 szt. koc ratunkowy 160x210 cm
 • 1 szt. instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • 1 szt. maseczka do sztucznego oddychania
 • 2 szt. chusteczka dezynfekująca

BONUS

 

Źródło: